Wateronderzoek

Nederlands kraanwater heeft een zeer hoge kwaliteit en behoort tot de beste van de wereld. Echter zijn er vele factoren die de waterkwaliteit kunnen verlagen. De aanwezigheid van een kleine hoeveelheid bacteriën is niet te voorkomen maar ook niet schadelijk. Echter zijn slecht onderhoud, thermische verontreiniging door temperatuur, het stilstaan van water of de aanwezigheid van bepaalde stoffen factoren die de waterkwaliteit negatief kunnen beïnvloeden. Dit kan leiden tot gezondheidsrisico’s. Om de kwaliteit van het water te waarborgen heeft de Overheid de kwaliteitseisen vastgelegd in het Drinkwaterbesluit

Onderzoek door Analyselab

Analyselab doet diverse onderzoeken naar de microbiologische kwaliteit van drinkwater. Wij testen diverse soorten proceswater, waaronder GKW, CV-, ketel-, en glycolwater. Er wordt onder andere getest op geleidbaarheid, hardheid, troebelheid, alkaliniteit, zuurgraad, metalen en microbiologische en/of chemische componenten. Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in onderzoek naar legionella

Om de microbiologische kwaliteit van drinkwater te bepalen is een pakket samengesteld waarin de volgende zaken worden gemeten.

  • Koloniegetal 36°C
  • Koloniegetal 22°C
  • Enterococcen
  • Bacteriën van de coligroep 37°C
  • Escherichia coli 37°C

De pakketten zijn naar wens uit te breiden met een groot aantal microbiologische en chemische parameters. Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met één van onze adviseurs.

Waterkwaliteit meten & monstername

Analyselab controleert diverse watergerelateerde systemen waaronder drinkwatersystemen, bevochtigingssystemen en koeltorens. Wij nemen diverse watermonsters op locatie; Deze monsternames worden vervolgens geconditioneerd vervoerd naar het water analyse-laboratorium waar ze binnen 8 uur worden ingezet. De monsters worden geaccrediteerd onder Rva L379, geanalyseerd, aan de hand van de wettelijk bepaalde normen en de meest recente richtlijnen. Afhankelijk van het type analyse zijn de analyseresultaten binnen 7 dagen bekend. Aan de hand van de resultaten wordt er een rapportage opgesteld. De rapporten worden digitaal beschikbaar gesteld en kunnen naar wens persoonlijk op locatie besproken worden.

Analyse resultaten worden door Analyselab vertrouwelijk behandeld en kunnen slechts met nadrukkelijke toestemming van de opdrachtgever aan derden worden verstrekt. Alle medewerkers van Analyselab betrachten geheimhoudingsplicht ten aanzien van vertrouwelijke stukken van onze opdrachtgevers.

Risicoanalyse en beheersplan

Analyselab verzorgt naast (periodieke) monstername onder accreditatie de risicoanalyse en beheersplan conform ISSO 55.1 en ISSO 55.2 en beperkte risicoanalyse legionella.