Legionella

De legionella bacterie bevindt zich in het water en wordt overgedragen door de inademing van kleine besmette waterdruppels. Vaak gaat het hier om stoom van onder andere het douchen, zwembaden maar ook de airconditioning en koeltorens kunnen de legionella bacterie verspreiden.

Blootstelling aan de bacterie kan leiden tot een gevaarlijke microbiologische infectie. De legionella bacterie veroorzaakt de legionellagriep en de veteranen ziekte waarvan de symptomen variëren van een flinke verkoudheid tot griep met longontsteking en hoge koorts. Mensen met een laag afweersysteem lopen een hoger risico om besmet te worden. De ARBO-regelgeving en het Drinkwaterbesluit geven aan dat werkgevers verantwoordelijk zijn voor het voorkomen van de besmetting van de legionellabacterie op de werkvloer.

Controle, risico inventarisatie & monstername

Er zijn diverse factoren die invloed hebben op de groeiomstandigheden van de legionellabacterie. De temperatuur van het water bepaalt de mogelijkheid tot groeien, tussen de 20°C en 50°C wordt er het risico gelopen dat de bacterie zich vermenigvuldigd. Daarbuiten is die kans vrijwel niet aanwezig. De legionella bacterie heeft voedingsstoffen nodig om te leven en om zich te vermenigvuldigen. De voedingsstoffen zijn beperkt aanwezig in het water. Echter kan de bacterie zich voeden door bepaald leidingmateriaal wat in het water terecht komt.

Daarnaast kan de bacterie zich voeden aan biofilm, een slijmerige film dat ontstaat na een biologische activiteit. Een biofilm kan tevens bescherming bieden tegen temperatuurverhogingen en chemische stoffen, die de Legionella-bacterie normaliter doen afsterven. De bacterie heeft naast de juiste omstandigheden ook tijd nodig om te groeien en zich te vermenigvuldigen. Onder de perfecte omstandigheden kan dit al binnen enkele dagen.

Analyselab onderzoekt diverse water gerelateerde systemen op de aanwezigheid van de legionella bacterie. Dit kan variëren van drinkwatersystemen, bevochtigingssystemen, koeltorens of airconditionings. De legionella monstername wordt afgenomen en in het laboratorium geanalyseerd conform de wettelijk geaccepteerde NEN6265 uit het Drinkwaterbesluit. De analyseresultaten worden in een uitgebreide rapportage aangeleverd.

Op alle aërosol vormende proceswatertoepassingen en op de meeste drinkwatersystemen is het toepassen van Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) vereist. Is het Drinkwaterbesluit en/of de ARBO-beleidsregelgeving voor u van toepassing? Bent u verantwoordelijk voor het beheersen van legionella op basis van de zorgplicht? Voor al uw vragen omtrent uw waterhuishouding kunt u contact opnemen met één van onze adviseurs.