Ruimte-desinfectie, anti viraal

100% Oppervlakte behandeling niets blijft onbehandeld. Middel; Gestabiliseerde waterstof peroxide oplossing foodgrade.

Het middel dat gebruikt wordt is een desinfectiemiddel op basis van actief zuurstof. Door toevoeging van een drager en een aantal stabilisatoren komt het middel alleen in actie wanneer het in aanraking komt met micro-organismen of andere organische vervuiling. Hierdoor heeft het zogenaamde slimme desinfectiemiddel een zeer hoge effectiviteit, een werkingsduur tot 110 uur en een minimale doseringshoeveelheid.

Effectiviteit

Tests tonen aan dat onze systemen bacteriën, virussen, gisten, schimmels en sporicides effectief afdoodt (reducties > 5 log). Resistentie tegen dit desinfectiemiddel is onmogelijk. Naspoelen is bij gebruik van onze middelen  overbodig. Er blijven geen residuen achter.

Toepassingen

Het desinfectiemiddel kan overal toegepast worden binnen het productieproces. Het kan bijvoorbeeld in kleine hoeveelheden toegevoegd worden aan het proceswater of gebruikt worden voor de desinfectie van machinerie en werkoppervlakken:

 • Zeer effectieve doding micro-organismen
 • Inwerktijd minder dan 5 minuten
 • Geen residuen
 • Naspoelen overbodig
 • Geen resistentie mogelijk
 • Ook afdoding bacteriesporen

Voordelen van onze producten:

 • Zeer effectief, binnen 5 minuten.
 • Geen residuen, dus naspoelen is overbodig.
 • Milde werking, tast machines dus niet aan.
 • Geen resistentie mogelijk, dankzij oxiderend werkingsprincipe.
 • Extreem groot werkingsgebied: Verwijdert zowel grampositieve als gramnegatieve bacteriën, schimmels, bacteriesporen en virussen.
 • Start/stopfunctie: wanneer er geen organische vervuiling aanwezig is, komen er geen actieve bestanddelen vrij. Het is dus mogelijk dat onze middelen enkele bacteriën doodt, haar restcapaciteit behoudt en na enige tijd nieuw aangekomen bacteriën weer doodt.

Voordelen t.o.v. chloorverbindingen:

 • Chloorverbindingen hebben een doordringende geur, waterstofperoxide niet.
 • Chloor is mogelijk carcinogeen, waterstofperoxide niet.
 • De effectiviteit van chloor is sterk afhankelijk van de pH.

Voordelen t.o.v. alcoholverbindingen:

 • Alcohol is vluchtig. Het verdampt snel.
 • Hierdoor is ons middel  effectiever.

Voordelen t.o.v. quaternaire ammoniumverbindingen (quats):

 • Bij quats moet voortdurend van concentratie en middel worden gewisseld tegen resistentie.
 • Bij quats blijven er residuen achter, ondanks naspoelen.
 • Quats zijn niet altijd effectief, bijvoorbeeld Listeria is moeilijk te doden.

Voordelen t.o.v. perazijnzuur:

 • Perazijnzuur is agressief en tast machinerie aan, het kan niet op langere termijn gebruikt worden. Onze middelen zijn mild voor machinerie en werkoppervlakken.
 • Perazijnzuur heeft een penetrante geur, onze middelen niet.

Pro Disin Office:
Weg en Bos 5
2661 DG Bergschenhoek
0031 (0)10 5117896
info@pro-disin.com
www.pro-disin.com