“Medewerker Defensie ziek door legionellabesmetting”

Bedrijven verslappen steeds vaker in de controle van diverse systemen. Een van de systemen die vaak niet gecontroleerd worden is watersysteem. Stilstaand water is een van de boosdoeners voor legionella. De temperatuur van het water bepaalt de mogelijkheid tot groeien, tussen de 20°C en 50°C wordt er het risico gelopen dat de bacterie zich vermenigvuldigd. Daarbuiten is die kans vrijwel niet aanwezig. De legionella bacterie heeft voedingsstoffen nodig om te leven en om zich te vermenigvuldigen. De voedingsstoffen zijn beperkt aanwezig in het water. Echter kan de bacterie zich voeden door bepaald leidingmateriaal wat in het water terecht komt.

Legionella

De legionella bacterie wordt uiteindelijk overgedragen door de inademing van kleine besmette waterdruppels. Dit komt voor via, douches, zwembaden, sprinklersystemen of airconditionings. De blootstelling leidt tot een gevaarlijke microbiologische infectie. Onderstaand artikel geeft aan dat de legionella bacterie vaak voorkomt door middel van achterstallig onderhoud:

Een medewerker van Defensie is ziek geworden door legionellabesmetting. Dat meldt onderzoeksprogramma Zembla. Het ministerie van Defensie bevestigt de besmetting. De man is werkzaam in de Frederikkazerne in Den Haag, waar onder meer de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst is gehuisvest.  

Hoewel het nog niet vaststaat dat de defensiemedewerker op de kazerne de legionellabesmetting heeft opgelopen, laat Defensie het complex momenteel bemonsteren. De resultaten hiervan worden dit weekend bekendgemaakt. Een Defensie-woordvoerder meldt dat er geen gegevens bekend zijn van eerdere ziekmeldingen door legionellabesmetting. ,,Met onze medewerker gaat het gelukkig weer wat beter. De kamer in de kazerne waar hij sliep, is geblokkeerd.’’ 

Kazerne

De medewerker zelf weet vrijwel zeker dat hij de besmetting in de kazerne heeft opgelopen. Hij zou zijn werkgever daarover hebben ingelicht, daarbij verwijzend naar eerdere normoverschrijdingen van legionella bij Defensie. Afgelopen september werd bekend dat de legionellabacterie ook op de Oranjekazerne in het Gelderse Schaarsbergen is aangetroffen. Sommige toiletten waren hierdoor niet bruikbaar.  

Dixie

Forum voor Democratie (FvD) stelde eerder dit jaar vragen over een legionella-uitbraak bij Defensie. FvD ontving naar eigen zeggen vanuit verschillende hoeken berichten over de legionella-uitbraak. Verschillende toiletten en douches zouden inderdaad onbruikbaar zijn. Militairen zouden sinds een jaar aangewezen zijn op een Dixie. Op sommige slaapkamers zou geen drinkwater beschikbaar zijn. De leiding op de kazerne gaat bovendien niet adequaat om met het probleem, aldus de partij. 

De Defensie-woordvoerder meldt dat de 1100 gebouwen die Defensie in bezit heeft, 1 à 2 keer per jaar worden gecontroleerd op legionella. ,,We hebben daar een strikt protocol voor, zeker op locaties waar onze mensen slapen, zoals kazernes. We inspecteren de waterleidingen in deze gebouwen.’’ Volgens hem worden er naar aanleiding van de recente besmetting geen aanvullende maatregelen genomen.  

Bron: Algemeen Dagblad, 16-11-2018

Als u twijfelt over de kwaliteit van uw diverse water systemen op de aanwezigheid van legionella bacterie , neem dan contact met ons op. Analyselab onderzoek of de legionella bacterie aanwezig is. De resultaten van dit onderzoek zullen aangeleverd worden in een uitgebreide rapportage.

Contact kunt u opnemen met ons via:

administratie@analyselab.nl

of

+31(0)10-4604067

“Kwaliteit wint Altijd”.