Rapportage luchtkwaliteit

Even gestopt bij het tankstation voor een bak koffie. Ik ben onderweg naar een afspraak met het hoofd van de technische dienst van een kantoorpand in Maastricht. Er zijn namelijk klachten vanuit het personeel, dat er in enkele kantoorruimten fysieke klachten geconstateerd worden. Hoofdpijn, brandende ogen en erg vermoeid naarmate de dag verstrijkt zijn een aantal klachten die kenbaar gemaakt zijn. Om dit in kaart te brengen zullen er dataloggers geplaatst worden om te zien hoe de luchtkwaliteit fluctueert door de gehele week heen. Daarna kan er een advies uitgebracht worden over de eventuele te nemen maatregelen. Het advies zal uitgevoerd worden aan de hand van een rapport.