Luchtonderzoek

De luchtkwaliteit van Nederland is in de afgelopen jaren aanzienlijk verbeterd. Maar er zijn in de buitenlucht kleine concentraties gassen, schimmels, gisten, bacteriën en andere stoffen waar te nemen die de gezondheid niet of nauwelijks beïnvloeden. Maar hoe staat het ervoor met het binnenmilieu in gebouwen? Daarin kunnen nog wel eens verhoogde concentraties ontstaan welke een negatieve invloed kunnen hebben op de gezondheid van de gebruikers van deze gebouwen. Denk hierbij aan kantoorpanden, ziekenhuizen, scholen en andere publiekelijke ruimtes. Veel voorkomende klachten door luchtverontreiniging uitten zich in de vorm van huidirritaties, overgevoeligheid en luchtwegirritaties. Dergelijke klachten kunnen uiteindelijk leiden tot productiviteitsverlies en een hoog ziekteverzuim.

Analyselab biedt diverse onderzoeken om de luchtkwaliteit te meten. Afhankelijk van het type onderzoek, worden er diverse monsters afgenomen. De monsters worden geanalyseerd aan de hand van de wettelijk bepaalde normen.

Microbiologisch luchtonderzoek

Door middel van microbiologisch onderzoek wordt de luchtkwaliteit gemeten in de luchtbehandeling systemen van gebouwen. Er worden lucht- en contactmonsters afgenomen gecombineerd met een visuele inspectie van de systemen. Of uit de monsters kan de concentratie van verschillende soorten micro-organismen worden geanalyseerd. Hierbij wordt er onderscheid gemaakt in de soorten micro-organismen. Er wordt gekeken naar eventueel aanwezigheid van ziekteverwekkers, de zogenaamde pathogene soorten. Alle analyseresultaten en een statusoverzicht van de systemen worden verwerkt in een rapportage. De inzet en omvang van het onderzoek zijn afhankelijk van de locatie, de aanwezige systemen en het te onderzoeken object.

Binnenklimaat onderzoek

Het bepalen van de kwaliteit van het binnenklimaat gaat meestal gepaard met het microbiologische luchtonderzoek. Zo ontstaat er een compleet beeld van de kwaliteit van het binnenklimaat. Het CO₂-gehalte, relatieve vochtigheid en de temperatuur zijn de fysische parameters die onderzocht worden. Door middel van het plaatsen van datalogger apparatuur kunnen de parameters gemonitord en vastgelegd worden. De apparatuur meet elke 3 minuten de waardes die vervolgens worden opgeslagen. De analyseresultaten worden verwerkt in een rapportage met grafische weergave. Duur van het onderzoek is afhankelijk van de locatie en het doel van het onderzoek.

Chemisch (lucht)onderzoek

Aanvullend om de luchtkwaliteit van het binnenklimaat te bepalen, wordt er een chemisch (lucht)onderzoek gehouden. De onderzoektypen variëren van stofkarakterisering, vezel typering, deeltjesgroottebepaling tot oplosmiddelenscreening. Hierbij varieert de onderzoeksmethode van het afnemen van veeg- of kleefmonsters tot het plaatsen van passieve monstername badges of actieve filterpompen. Er worden analyses gemaakt van de chemische componenten, vezels, stoffen en gassen die een potentieel gevaar vormen voor de gezondheid. Onze adviseurs adviseren u graag over de juiste onderzoeksmethode aansluitend bij uw situatie.

CO-monitoring

In Nederland overlijden er jaarlijks gemiddeld elf mensen aan koolmonoxidevergiftiging. Kool(stof)monoxide is een gas dat ontstaat bij onvolledige verbranding van koolstof, fossiele brandstoffen of andere brandbare koolstofverbindingen. Dit gas is onder andere aanwezig in uitlaatgassen, tabaksrook maar komt ook vrij bij de verbranding van aardgas voor kachels en geisers. Kool(stof) monoxide is kleur- en reukloos, giftig en daardoor zeer gevaarlijk. Doordat het gas relatief fractioneel licht is, wordt het 250 maal sneller opgenomen in het bloed. Bij inademing kan het ernstige lichamelijke gevolgen hebben. De eerste symptomen van koolmonoxidevergiftiging lijken op griep. Bij de aanwezigheid van hogere concentraties kan het leiden tot verlies van bewustzijn, coma, blijvende hersenschade of overlijden.

Analyselab onderzoekt de concentraties koolmonoxide in binnenklimaat omgevingen. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van datalogger apparatuur en handmeters. De meetgegevens worden geanalyseerd en getoetst aan de norm.

Alle resultaten worden verwerkt in een overzichtelijke rapportage met grafische weergave. Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met één van onze adviseurs.