Overige diensten

Technische kwaliteitsmetingen schoonmaak VSR-KMS

Analyselab verzorgt kwaliteit inspecties op het gebied van schoonmaakonderhoud volgens het VSR kwaliteitsmeetsysteem (VSR-KMS) conform NEN 2075. Het VSR-KMS is een systeem dat de kwaliteit van het schoonmaakonderhoud volgens objectieve schoonmaak- technische criteria vaststelt. Middels een objectaudit, periodieke schoonmaak-technische inspecties en een belevingsonderzoek onder de gebruikers van een object kan de kwaliteit van het schoonmaakonderhoud worden vastgesteld en vergeleken met de kwaliteit die in het contract met de uitvoerende partij is overeengekomen. Onze adviseur is opgeleid tot VSR-KMS kwaliteitsinspecteur.

Stofkarakterisering

Het onderzoeken van stof op type stof, hoeveelheid of naar specifieke elementen in het stof. Stofmonsters worden afhankelijk van het type monster geanalyseerd met behulp van lichtmicroscopie, stereomicroscopie of elektronenmicroscopie (SEM/EDX). Standaard stofkarakterisering bevat 20 vooraf bepaalde parameters. Specifieke elementen kunnen het best onderzocht worden met behulp van een referentiemonster.

Stofoppervlaktedichtheid onderzoek

Een stofoppervlaktedichtheid onderzoek word uitgevoerd om stofvervuiling kwantitatief te bepalen. Exact afgemeten en afgewogen kompressen worden gebruikt voor het bemonsteren van de te onderzoeken oppervlakken. Na bemonstering worden de kompressen geconditioneerd aangeleverd aan het laboratorium alwaar ze zeer nauwkeurig (tot 0,001 g) worden gewogen. Het gewicht van het geprepareerde kompres word afgetrokken van het gewicht van het bemonsterde kompres, dit is het absolute gewicht. Afhankelijk van het bemonsterde oppervlak hanteren wij een bepaalde factor om te komen tot het relatieve gewicht uitgedrukt in g/m2. Dit type onderzoek is uitermate geschikt om nieuwbouw projecten op te leveren en word daarnaast veel toegepast in ziekenhuizen, cleanrooms en (nieuw op te leveren) luchtbehandelingsysytemen.

Verftechnische analyse

Met de tot ons beschikbaar staande laboratorium technische methoden zijn wij uitstekend in staat om coatings te testen op laagdikte, hechting, hardheid en duurzaamheid. Hierbij maken wij onder andere gebruik van laagdikte meters, zoutsproeikasten en spons cq. vonkentest apparatuur.