Luchtvervuiling

Wegverkeer en industrie zijn in ons land de belangrijkste bronnen van luchtvervuiling. Van alle ongezonde deeltjes in de lucht veroorzaken fijnstof, stikstofdioxide en ozon (smog) de meeste schade voor de gezondheid. Het wegverkeer en de industrie zijn niet de enige bronnen die deze ongezonde stoffen uitstoten. Ook de landbouw, forensenverkeer en ook het wonen van mensen zorgen voor luchtverontreiniging.

Mensen die vlakbij een drukke weg wonen, werken of naar school gaan, hebben vaker problemen met de luchtwegen (astma, bronchitis, COPD). Hart- en vaatproblemen kunnen door luchtvervuiling erger worden. Op zomerse dagen kan smog zorgen voor duizeligheid en ademhalingsklachten, vooral bij mensen die al lijden aan een luchtwegziekte.

Fijnstof

Fijn stof onderzoek (PM2,4 PM10) Fijn stof is een vorm van luchtvervuiling. Het bestaat uit zwevende deeltjes kleiner dan 10 micrometer die afkomstig zijn van vele bronnen; van uitstoot van motoren of bandenslijtage tot Saharazand en zeezout. Het is dus afkomstig van zowel menselijke als natuurlijke bronnen.

Fijn stof is schadelijk voor de volksgezondheid. De Europese Unie heeft daarom normen vastgesteld om de luchtkwaliteit te waarborgen. Volgende de EU-normen mag het de gemiddelde concentratie per dag niet meer dan 35 dagen hoger liggen dan 50 µg/m3. De meeste meetpunten geven een resultaat onder de norm. Echter wordt de norm in drukke stedelijke gebieden regelmatig overschreden.

Werkwijze Analyselab

Analyselab onderzoekt de luchtkwaliteit omtrent fijn stof met behulp van highflow of lowflow pompen in combinatie met glasvezelfilters. Over een bepaalde periode zal er lucht worden aangezogen en gefilterd. De monsters op de filters worden geconditioneerd vervoerd naar het laboratorium. Hier wordt er een kwantitatieve analyse gedaan naar de monsters aan de hand van de wettelijke kwaliteitsnormen. De analyseresultaten worden beoordeeld aan de geldende norm en worden verwerkt in een heldere rapportage.