Astbest

Asbest is tot in de jaren tachtig veel gebruikt in gebouwen en woningen, vanwege bepaalde nuttige eigenschappen: het is sterk, slijtvast, isolerend en bovendien goedkoop. Als gevolg van blootstelling aan asbest, kunnen verschillende asbestziekten ontstaan. Zolang asbest in gebonden toestand verkeert, is er geen gevaar voor de gezondheid.

Analyselab voert in opdracht van haar opdrachtgevers asbest monstername en analyse uit. Snelle monstername en analyse (binnen 24 uur) zorgen ervoor dat onze opdrachtgevers weten of en in welke mate asbest is aangetroffen in het bemonsterde object. Naast monstername en analyse verzorgd Analyselab asbest inventarisaties conform SC 540 type A en type B.

Inventarisatie

Een asbestinventarisatie uitgevoerd door een SC540 gecertificeerd asbestinventarisatie-bedrijf geeft direct inzicht in de aanwezigheid van asbest in uw gebouw. Toepassingsgebieden voor asbest inventarisaties zijn:

  • Diverse vastgoed objecten
  • Industriële bouwwerken
  • Scheepvaart

Na een inventarisatie kan een plan van aanpak worden opgesteld met betrekking tot sanering of sloop. Indien ervoor gekozen word asbest te laten zitten zal een beheersplan worden opgemaakt

Asbestbeheersplan

Als asbesthoudende materialen in het gebouw of in de constructie aanwezig blijven, is het verstandig om een asbestbeheersplan op te laten stellen. In dit beheersplan staan maatregelen die tot aan het moment van de sloop of verwijdering van het asbest een veilig gebruik van het gebouw garanderen. De inhoud van het beheersplan hangt sterk af van de complexiteit en de toepassing van het object. De informatie uit het asbestbeheersplan kan ook worden opgenomen in het onderhouds- en/of renovatieplan van uw organisatie.

Asbest sanering en sloop

Na een inventarisatie kan een plan van aanpak en een beheers beleid ten aanzien van sanering of sloop worden opgemaakt. Tevens kunnen wij u ondersteunen in de selectie van aanbestedingen en supervisie of projectbeheer tijdens de uitvoering.