• Asbest in uw pand?

  • Slecht binnenklimaat?

  • Veilig drinkwater?

  • Frisse school?

  • Roetschade na brand?

  • Voldoende ventilatie?

  • Schoonmaak op orde?

  • Luchtbehandeling vervuild?

  • Legionella risico?

  • Microbiologische vervuiling?

  • Onbekende stof aangetroffen?

Een schone, veilige en gezonde werkplek is bepalend voor de productiviteit van werknemers en daarom een belangrijk onderdeel van een succesvolle onderneming.

Analyselab verzorgt onder andere microbiologisch luchtonderzoek, binnenklimaatonderzoek, asbest onderzoek, legionella onderzoek en roet onderzoek.
Asbest, Legionella, Roet en Microbiologische verontreiniging kunnen het binnenklimaat op een negatieve manier beïnvloeden en een potentieel gevaar vormen voor uw medewerkers, de gebruikers van uw pand en uzelf.
Onze opdrachtgevers worden na een onderzoek voorzien van een helder rapport met een op maat gesneden advies en de handvatten die leiden tot oplossingen.
Desgewenst assisteren wij onze opdrachtgevers bij het aanbesteden en begeleiden van eventueel te nemen maatregelen.
Analyselab denkt in oplossingen en bovenal met u mee!

Periodiek onderzoek

Door middel van periodiek onderzoek kan eventuele problematiek ten aanzien van het binnenklimaat en de technische installaties veelal lokaal aangepakt worden.
U bespaart hiermee op de onderhoudskosten en investeert tegelijkertijd in uw vastgoed, de technische installaties en de gezondheid en productiviteit van uw medewerkers.
U kunt uw medewerkers namelijk een zo gezond en veilig mogelijke werkplek garanderen!

Conformiteit

Aan de basis van onze dienstverlening staan de meest recente richtlijnen van het Ministerie van SZW en IM (VROM) en de van toepassing zijnde NEN- ISO- en NPR- normen.
Met het ontzorgen van onze opdrachtgevers als uitgangspunt.

Analyselab is u graag van dienst! Wilt u gebruik maken van onze expertise?
U kunt geheel vrijblijvend contact opnemen met een van onze adviseurs, zij zullen u correct te woord staan.

Analyselab denkt in oplossingen en bovenal met u mee!